XXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Nowej Rudzie Słupiec

Komunikat organizatora
XXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
16-18.05.2014r Nowa Ruda-Słupiec

 1. Organizatorzy:
  — Polski Związek Taekwon-do
  — Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka
  — Urząd Miasta Bystrzyca Kłodzka, Urząd Miasta Nowa Ruda
 2. Termin i miejsce:
  16-18 maja 2014 r. (piątek, sobota, niedziela)
  Hala przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 16
 3. Zakwaterowanie i wyżywienie:
  — DOM WYPOCZYNKOWY ”SportCentrum”, RESTAURACJA „Sportowa”
  CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE ul. Kłodzka 16 Nowa Ruda-Słupiec.
  — Cena: 200, zł. od osoby (2 doby) noclegi i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 4. Program zawodów:
  16 maja 2014 r. ( piątek)
  15.00-18.00 przyjazd ekip
  16.00-19.0 0 waga i badania lekarskie w miejscu zakwaterowania
  18.30-20.30 kolacja, restauracja przy hali widowiskowo-sportowej
  20.15-21.00 podpisywanie aplikacji, losowanie, odprawa tech. trenerów
  17 maja 2014 r. (sobota)
  07.00-08.30 śniadanie
  09.00-18.30 eliminacje, obiad, finały
  13.00-13.15 otwarcie M. P.
  18.30-20.00 kolacja
  18 maja 2014 r. (niedziela)
  7.00-8.30 śniadanie
  9.00-16.00 eliminacje, finały
  13.00-16.00 obiad
 5. Warunki uczestnictwa:
  1. Opłacenie startowego w wysokości 50 zł od zawodnika
  2. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
   — zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-do na 2014 r.,
   — posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do karty sztywnej
   — uzyskały kwalifikacje zgodnie z przepisami i regulaminami PZTKD
 6. Regulamin zawodów:
  Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD, kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor zawodów.
 7. Nagrody:
  Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, dla najlepszych klubów oraz zawodnika i zawodniczki.
 8. Sprawy różne:
  Rywalizacja odbywać się będzie na czterech polach walki + pole do technik spec. Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: 10-unc. rękawice typu bokserskiego, protektory na stopy, suspensorium (mężczyźni), dobok ITF. O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor zawodów.
 9. Zgłoszenia:
  — Zgłoszenia noclegów i wyżywienia na załączonym druku przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2014 r. (wtorek) na adres:
  pocztą elektroniczną: mkst@interia.pl
  telefonicznie: 603 385 055 Grzegorz Ozimek
  — Aplikacje zawodników należy przesłać na adres info@pztkd.lublin.pl do dnia 13 maja 2014 r. w celu wcześniejszego wprowadzenia do programu PROMIS.

UWAGA!
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla klubów, które prześlą swoje zgłoszenie po podanym terminie.

Decyzją Zarządu PZTKD z dn. 16.12.2000 r. kluby, które zgłoszą się po wyznaczonym terminie tj. po 13 maja 2014 r. będą musiały wpłacić na rzecz organizatora kwotę w wysokości 200 zł.

Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Biuro PZTKD