Seminarium dla stopni mistrzowskich
Gdańsk 2016

KOMUNIKAT nr 8/2015

Do Klubów Członkowskich PZTKD

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniu 23-24 stycznia 2016 r. (sobota - niedziela) w Gdańsku organizuje seminarium szkoleniowe dla posiadaczy stopni mistrzowskich.

Zajęcia prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut – VIII Dan.

Szczegóły dotyczące miejsca seminarium zostaną podane w późniejszym terminie.
Opłata za kurs wynosi 60 zł od osoby – płatne gotówką przed rozpoczęciem seminarium.

Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek).

Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, e-mailem na adres: info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w załączeniu.

UWAGA!

Polski Związek Taekwon-do nie ubezpiecza uczestników seminarium od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie zabezpiecza noclegu.

W razie niejasności prosimy o kontakt z biurem Związku
tel. 0-81 7431150, 0-81 7430150, e-mail: info@pztkd.lublin.pl

Biuro PZTKD