Walne Zebranie Delegatów PZTKD i obchody 40-lecia TKD w Polsce

KOMUNIKAT nr 9/2014

Zarząd Polskiego Związku Taekwon-Do informuje, że w dniu 27 września 2014 r. (sobota) w Hotelu „Kmicic” w Złotym Potoku k. Janowa, ul. Majora Wrzoska 35, 42-253 Janów, odbędzie się Walne Zebranie Delegatów (Podstawa prawna: § 31 Statutu Polskiego Związku Taekwon-Do).

Godzina rozpoczęcia: 17.00 – termin pierwszy, 17.15 – termin drugi.

Program Zjazdu:

 1. Zagajenie.
 2. Wręczenie upominków i pamiątkowych dyplomów z okazji 40-lecia Taekwon-Do w Polsce.
 3. Wybory przewodniczącego i protokolanta WZD.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad WZD.
 5. Ustalenie porządku obrad WZD.
 6. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 7. Odczytanie protokołu z ostatniego WZD.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta.
 9. Sprawy bieżące.
  1. Ustalenie ogólnopolskiego kalendarza imprez na rok 2015 oraz programu pracy Reprezentacji Polski Seniorów i Juniorów.
  2. Ustalenie kalendarza w poszczególnych regionach i wybory ich przedstawicieli.
  3. Inne.
 10. Zamknięcie obrad.
 11. Zaproszenie na uroczystą kolację.

Każdy delegat musi mieć upoważnienie (wzór w załączeniu). Materiały dotyczące WZD będą dostępne w sekcji Archiwum PZTKD w bazie danych PZTKD. Prosimy o niezawodne przybycie.

Informujemy, że oferty organizacji zawodów rozpatrzone zostaną na Zebraniu Zarządu PZTKD. Zainteresowane kluby proszone są o złożenie pisemnych ofert do dnia 19 września 2014 r. (piątek).

Biuro PZTKD