Seminarium szkoleniowe przed egzaminem
na stopnie mistrzowskie I-VI Dan

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniach 5-6 czerwca 2015 r. (piątek - sobota) w sali gimnastycznej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan (obecność nieobowiązkowa).

Zajęcia i konsultacje prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut – VIII Dan.

Każdy uczestnik seminarium powinien posiadać obuwie na zmianę.

Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek). Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, pocztą elektroniczną (w temacie wiadomości wpisać: seminarium czerwiec - imię i nazwisko) na adres: info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem.

Biuro PZTKD