Egzamin na stopnie mistrzowskie
13.12.2015 Lublin

KOMUNIKAT nr 8/2015

Polski Związek Taekwon-Do w załączeniu przesyła informację na temat egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2015 r. (niedziela) w sali gimnastycznej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszę o uważne zapoznanie się z komunikatem.
Aplikacje należy przesyłać pocztą elektroniczną do poniedziałku - 7 grudnia 2015 r. na adres: info@pztkd.lublin.pl.

W temacie e-mail należy wpisać: "egzamin grudzień + imię i nazwisko osoby zdającej".UWAGA! Zgodnie z decyzją VII WSWZD PZTKD z dnia 14.11.2015 r.
osoby trzymające deski do rozbić muszą być ubrane w doboki!!!

Biuro PZTKD