Seminarium szkoleniowe przed egzaminem 13-14.06.2014 Wrocław

Komunikat nr 07/2014

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniach 13-14 czerwca 2014 r. (piątek-sobota) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 38) przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan (obecność nieobowiązkowa).

 1. PRZEWIDYWANY PROGRAM KURSU
  PIĄTEK — 13.06.2014 r.: Zajęcia 2 kup-VI Dan 19.00 — 21.00
  SOBOTA — 14.06.2014 r.: Zajęcia 2 kup-1 kup 9.30 — 11.30
  Zajęcia I-VI Dan 11.30 — 13.30
  Zajęcia Konsultacje16.00 — 17.30
  Zajęcia Trening indywidualny 17.30 — 20.00
  W przypadku dużej liczby zdających, istnieje możliwość, że egzamin odbędzie się również w sobotę w godzinach wieczornych. W takiej sytuacji trening indywidualny odbędzie się na małej sali.
 2. Zajęcia i konsultacje prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut VII Dan.
 3. Każdy uczestnik seminarium powinien posiadać obuwie na zmianę.
 4. Opłata za kurs wynosi 70 zł od osoby — płatne gotówką przed rozpoczęciem seminarium.
 5. Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 9 czerwca 2014 r. (poniedziałek). Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, e-mailem (w temacie wiadomości wpisać: seminarium marzec i imię i nazwisko) na adres: info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150. Informacja o udziale w seminarium zostanie zamieszczona w karcie adepta w bazie danych PZTKD.
UWAGA!
Polski Związek Taekwon-do nie ubezpiecza uczestników seminarium od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie rezerwuje zakwaterowania dla uczestników seminarium i egzaminu.
Informacji o korzystnych noclegach udziela kol. Adam Alenowicz tel. 501381215.

W razie niejasności prosimy o kontakt z biurem Związku tel. 0-81 7431150, 0-81 7430150, e-mail: info@pztkd.lublin.pl.

Biuro PZTKD