Seminarium przed egz na stopie mistrzowskie
11-12.12.2015 Lublin

KOMUNIKAT nr 10/2015

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniach 11-12 grudnia 2015 r. (piątek - sobota) w sali gimnastycznej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan (obecność nieobowiązkowa).

Zajęcia i konsultacje prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut – VIII Dan.

Każdy uczestnik seminarium powinien posiadać obuwie na zmianę.

Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek). Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, pocztą elektroniczną (w temacie wiadomości wpisać: seminarium grudzień - imię i nazwisko) na adres: info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150.

Biuro PZTKD