Seminarium szkoleniowe przed egzaminem
na stopnie mistrzowskie I-VI Dan

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniach 27-28 lutego 2015 r. (piątek - sobota) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 38) przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan (obecność nieobowiązkowa).

Zajęcia i konsultacje prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut – VII Dan.

Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 23 lutego 2015 r. (poniedziałek). Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, pocztą elektroniczną (w temacie wiadomości wpisać: seminarium luty - imię i nazwisko) na adres: info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150.

Biuro PZTKD