Konferencja nt. sztuk walki w Częstochowie

W dniach 7-19 września 2015 na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbył się I Światowy Kongres na temat zdrowia i sztuk walki w podejściu interdyscyplinarnym (1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach).

Głównym organizatorem konferencji oraz członkiem komitetu naukowego był prof. Jacek Wąsik, IV Dan, członek Komisji Naukowej Europejskiej Federacji Taekwon-Do. Oprócz niego wykład na temat Taekwon-Do zaprezentował również doc. dr Zbigniew Bujak, VII Dan z Białej Podlaskiej.

Prof. Roman Maciej Kalina - wybitny naukowiec, autor wielu publikacji o sztukach walki.

Tematem konferencji była dyskusja dotycząca naukowych podstaw zastosowania elementów sztuk walki w profilaktyce zdrowotnej, w rehabilitacji i w kształtowaniu prozdrowotnego stylu dorosłych, dzieci i młodzieży.

W kongresie udział wzięli udział przedstawiciele z Brazylii, Czech, Hiszpania, Japonii, Łotwy, Malezji, Rosji, USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski,
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem elementów sztuk walki w różnych kontekstach terapeutycznych, w zorganizowanym warsztatom i pokazom.

Unikalne, niepublikowane wcześniej referaty i postery wybitnych specjalistów i naukowców z kilku kontynentów, którzy wzięli udział w konferencji będą publikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Archives of Budo (IF=1,238).

Pierwszy z prawej: Prof. Jacek Wąsik - organizator i prelegent na konferencji

Poniżej lista prelekcji wygłoszonych przez osoby związane z Polskim Związkiem Taekwon-Do.
1. The assessment of the anterior and posterior spine curvatures in taekwon-do practitioners and the socially unadjusted from Juvenile Detention Centres
Marta Motow-Czyż, Jacek Wąsik, Marek Kluszczyński
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/68_ArchBudoConfProc.pdf

2. Physiological aspects of post-training adaptation in martial arts
Karol Pilis, Jacek Wąsik, Anna Pilis, Krzysztof Stec, Cezary Michalski, Michal Zych, Wiesław Pilis
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/107_ArchBudoConfProc.pdf

3. Determinant factors of aerobic and anaerobic power in martial arts
Anna Pilis, Karol Pilis, Michał Zych, Cezary Michalski, Jacek Wąsik, Pilis Wiesław, Krzysztof Stec
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/115_ArchBudoConfProc.pdf

4. Influence of different versions of the straight forward punch on the obtained force, energy and power – measurements of taekwon-do ITF athletes’ performance
Jacek Wąsik, Karina Nowak
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/158_ArchBudoConfProc.pdf

5. Dealing with anger by taekwondo practitioners of a different level of advancement and age
Jacek Wąsik, Dorota Ortenburger, Tomasz Góra
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/184_ArchBudoConfProc.pdf

6. Rates of injuries in martial arts and combat sports on the example of two taekwon-do styles
Zbigniew Bujak, Dariusz Gierczuk, Mirosław Zalech
http://proceedings.archbudo.com/wp-content/uploads/2015/09/186_ArchBudoConfProc.pdf

TV Orion http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=18961
Radio Jura http://www.radiojura.com.pl/chcesz-byc-zdrowy-trenuj-sztuki-walki.html

Więcej zdjęć autorstwa pani Pauliny Przepióry w galerii Facebook’owej Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod linkiem: TUTAJ


Fot. Paulina Przepióra