Zebranie zarządu PZTKD

Zarządu Polskiego Związku Taekwon-Do, który został wybrany na WSWZD PZTKD w dniu 14 listopada 2015 r. w Warszawie, spotkał się po raz pierwszy na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2015 r. w siedzibie PZTKD w Lublinie. Mistrz Jerzy Jedut wystąpił podczas tego spotkanie po raz pierwszy oficjalnie w roli Prezesa.

Jest to najważniejsze spotkanie Zarządu, ponieważ ustala strategię na kolejny rok.

Zarząd debatował nad sprawami ogólno-finansowymi. Zatwierdził opłaty obowiązujące w roku 2016. Dobrą wiadomością jest fakt, że stawki będą na poziomie tych z roku 2015.

Zarząd zatwierdził również listę egzaminatorów PZTKD na rok 2016 oraz przydzielił prawa do organizacji najważniejszych imprez sportowych.

Ważną sprawą było uaktualnienie Regulaminu Systemu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej na 2016 r. Zarząd zdecydował o wpisaniu testów siły juniorów do punktacji oraz o wydłużeniu o rok wieku kwalifikującego do zawodów kategorii wiekowej młodzik. W roku 2016 roczniki obowiązujące w kategorii wiekowej młodzik to 2003-2005.

Ponieważ związek jest bardzo konserwatywny, za przełom można uznać przygotowanie regulaminu uznawania stopni do III Dana uzyskanych w innych federacjach/organizacjach. Zmiana jest podyktowana faktem zainteresowania przyłączeniem się do naszego związku klubów zrzeszonych w innych stowarzyszeniach niż Polski Związek Taekwon-Do i czynnikiem hamującym była konieczność uzyskiwania stopnie nawet od początku, nawet gdy w takim klubie były osoby trenujące wiele lat. Zaproponowana zamiana umożliwi uzyskanie stopnia podczas egzaminu komisyjnego bez konieczności uzyskiwania wszystkich kolejnych stopni.

Zarząd ustalił, że urzędującym członkiem zarządu będzie w dalszym ciągu Mistrz Tadeusz Łoboda. Pozwoli to na zachowanie ciągłości pracy biura PZTKD.

Zarząd powołał również 5 trenerów Reprezentacji Polski Taekwon-Do w kadencji 2015-2019.

W składzie, oprócz dotychczasowych trenerów: Waldemara Doleckiego - IV Dan, Grzegorza Ozimka – IV Dan, Łukasza Stawarza – IV Dan i Jarosława Suski – VI Dan, zabraknie Michała Korzybskiego - V Dan. Obecnie jego miejsce zajmie Marcin Wołosz - V Dan.

Ustalono również, że Związek powróci do organizacji Meczy Międzypaństwowych i pierwszą taką imprezą będzie Międzypaństwowy Mecz Uzbekistan – Polska, który odbędzie się w dniach 26-28 luty 2016 r. w Taszkiencie.