110 Międzynarodowy Kurs Instruktorski
Warszawa 2016

Polski Związek Taekwon-Do z przyjemnością informuje, że w terminie 27-29 maja 2016 r., będzie organizatorem 110 Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego, który odbędzie się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie.

Seminarium poprowadzą:
GM Hector Marano IX Dan - przewodniczący Komitetu Technicznego ITF oraz GM Paul Weiler IX Dan and GM Ung Kim Lan – IX Dan - członkowie Komitetu.

Uczestnictwo w seminarium jest warunkiem uzyskania prawa do zdawania egzaminu na stopień IV dan i wyższe. Kurs jest obowiązkowy dla egzaminatorów Polskiego Związku Taekwon-Do i jest warunkiem przyznania lub przedłużenia uprawnień egzaminatorskich na kolejne lata, a także dla sędziów międzynarodowych.

Program Międzynarodowego
Kursu Instruktorskiego przewiduje:

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: info@pztkd.lublin.pl do 15 kwietnia 2016 roku!

Podobne materiały:
http://pztkd.lublin.pl/sem13pol.html