Prestiżowa nominacja dla Konrada Raczkowskiego

Polski Związek Taekwon-Do z dumą informuje, że pan Konrad Raczkowski w dniu 19 listopada 2015 r. został nominowany przez Panią Beatę Szydło, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, na eminentne stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Pan Konrad Raczkowski, jest posiadaczem stopnia mistrzowskiego IV Dan, który uzyskał 24 czerwca 2007 r. Treningi rozpoczął we wrześniu 1992 r. w klubie TSC „So-San” Białystok. Jest wychowankiem Mistrza Wojciecha Zdanuczyka. Doskonalił także swoje umiejętności w Anglii u wielkiego Mistrza Rhee Ki Ha, jednego z pierwszych instruktorów Taekwon-Do na świecie. W roku 2005 ukończył kurs instruktora Taekwon-Do zdobywając kwalifikacje zawodowe, a w roku 2009 kurs i podyplomowe studia na trenera klasy II Taekwon-Do.

Pan Konrad Raczkowski jest profesorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. był dyrektorem wyżej wymienionego instytutu oraz kierownikiem katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 był pracownikiem resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest członkiem zwyczajnym British Academy of Management i od trzech lat prowadzi warsztaty z zakresu nieprawidłowości finansowych i luki podatkowej w gospodarce światowej na Uniwersytecie Cambridge. Należy zaznaczyć, iż Pan profesor Konrad Raczkowski zaliczany jest do światowej czołówki badaczy ekonomii w zakresie gospodarki nieoficjalnej, a opracowana przez niego komparatystyczna metodyka ekonometryczna badania luki podatkowej jest pierwszym tego typu badaniem na świecie. Jest także autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Wybór na tak prestiżowe i odpowiedzialne stanowisko to wielki honor, ale także dowód uznania dla umiejętności, osiągnięć zawodowych i doświadczenia pana Konrada Raczkowskiego. Mamy nadzieję, że ta nominacja przyczyni się także do promocji Taekwon-Do w nowym środowisku.

W imieniu Polskiego Związku Taekwon-Do życzymy panu Raczkowskiemu wielu ciekawych wyzwań i sukcesów w pracy zawodowej, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zaangażowanie i profesjonalizm będą towarzyszyć Jego działalności, przynosząc wiele satysfakcji.