Magazyn Physical Activity Review

Jednym z członków Komisji Naukowej Europejskiej Federacji Taekwon-Do jest prof. Jacek Wąsik. W dzisiejszym wywiadzie chcemy przybliżyć stworzone przez niego pismo Physical Activity Review, które jest poświęcone w dużej mierze sztukom walki, w tym także Taekwon-Do. Zachęcamy do lektury.

Jacek Wąsik (IV Dan) urodzony w 1971 r. w Częstochowie. Był Mistrzem Polski Taekwon-Do w 1988 r. Doktor nauk fizycznych. Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Specjalizuje się w biomechanice sportów walki, a w szczególności technik Taekwon-Do. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Trener klasy Mistrzowskiej. Wychował Mistrzynię Świata Seniorów (Aleksandra Nowak) i 2 Mistrzów Świata Juniorów (Sławomir Ogłaza, Magdalena Radomiak) w Taekwon-Do. Jego hobby to grafika komputerowa. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

1. Jak wpadłeś na pomysł stworzenia takiego Magazynu? Co zainspirowało Cię do stworzenia magazynu?
Podczas rozmowy z jednym z redaktorów naczelnych pewnego czasopisma naukowego, zacząłem dawać mu rady jak należy prowadzić taką działalność. Zaproponowałem mu, że pomogę mu przy redakcji i wiem jak podnieść punktacje czasopisma (w Polsce czasopisma naukowe uzyskują punkty na dany rok z Ministerstwa). On jako fachowiec, zignorował moją propozycję. Pomyślałem, że w sumie nie ma mu się co dziwić. Jednak zawsze w głowie mam sentencje gen. Choi Hong Hi - „Ucz się postawy aktywnej i czynnej, nie polegającej tylko na słowach”. Postanowiłem, że pokaże mu, jak to powinno wyglądać. W ten sposób powstało czasopismo: Physical Activity Review.

2. Kiedy urzeczywistniłeś stworzenie magazynu?
Pierwszy numer Physical Activity Review powstał w 2013 roku. W Polsce o punktacje czasopisma można ubiegać się dopiero po trzech latach od momentu powstania. Wtedy perspektywa 2016 roku wydawała się być otchłanią. Nie miałem żadnych funduszy tylko pasję. Pewnego dnia na rozmowę zaprosił mnie dziekan mojej uczelni z pytaniem: „Jakim prawem zakładam czasopismo, nie pytając nikogo o zgodę”. Jako podwładny odpowiedziałem, że prawem wolnego rynku. Zrozumiałem jednak wtedy, że nie będzie łatwo. W tym momencie od razu przypomniałem sobie generała Choi’a, który mówił „Zawsze kończ, co zacząłeś, niezależnie czy będzie to duże czy małe”. Teraz po trzech latach, podczas pierwszej oceny odnotowałem pierwszy „sukcesik”, tj. 5 punktów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz drobną rozpoznawalność na świecie. Nadmienię, że czasopismo z którym konkurowałem, po 15 latach ukazywania się na rynku, otrzymało 1 punkt, potem 2, następnie 4, obecnie 6 punktów.

3. Jakiej tematyce miał być poświęcony magazyn?
Czasopismo poświęcone jest różnym przejawom aktywności fizycznej. Przyjmujemy artykuły z zakresu fizjologii, biomechaniki, turystyki, fizjoterapii oraz historii kultury fizycznej itp. Zawsze z ciekawością i przyjemnością oczekuje artykułów z zakresu sportów walki, a w szczególności taekwon-do.

4. W jaki sposób pozyskiwałeś współpracowników materiały do druku.
W fazie początkowej zapraszałem do znajomych do pisania. Potem starałem się o współprace z organizatorami konferencji naukowych. Teraz staram się organizować własne kongresy. Trudnością jest pozyskiwanie niezależnych recenzentów, którzy bezstronnie i za darmo podejmą się oceny nadesłanego artykułu. W trosce o wysoką jakość staram się, aby artykuły były oceniane przez naukowców z różnych krajów.

5. Ile czasu poświęcasz rozwojowi magazynu?
Początkowo dużo. Teraz zaczyna to się samo napędzać. Marzeniem większości redaktorów czasopism naukowych jest, aby jego czasopismo było indeksowane w bazie Thomson Routers i uzyskało tzw. IF (Impact Factor).
IF to w skrócie uznanie światowego środowiska naukowego, potwierdzające, że czasopismo jest opiniotwórcze w danej dziedzinie. Ocena ta odbywa się to na podstawie liczby cytowań w innych czasopismach z IF. W Polsce tylko 3 czasopisma z zakresu Sport Science, posiadają Impact Factor.

6. Dla jakich odbiorców jest skierowany?
Treści Physical Activity Review skierowane są do naukowców, trenerów i osób interesujących się szeroko pojętą aktywnością fizyczną. W czasopiśmie można odnaleźć artykuły z fizjologii, biomechaniki, teorii sportu czy historii wychowania fizycznego.

Artykuły, w których można odnaleźć Taekwon-Do ITF
Sport sparring concept in taekwon-do - The Christmas tree diagram
Professional activities of an Olympic martial sports trainer
3rd World Congress of Martial Arts and Sports
Kinetics of the knife-hand strike used in power breaking in ITF Taekwon-do

7. Jak jest oceniany przez środowisko naukowe?
Mam świadomość, że to początek drogi. Jednak cieszę się, że otrzymuję teksty z różnych zakątków świata – Japonii, Korei, Brazylii, Iranu, Maroka, Słowacji itp. Czasopismo indeksowane jest w 9 bazach naukowych, w tym 4 międzynarodowych.

8. Czy magazyn pomógł ci w Twoim awansie zawodowym?
Praca w czasopiśmie nie miała żadnego znaczenia w moim awansie zawodowym.

9. Jak widzisz przyszłość swojego magazynu?
Liczę, że z czasem będę otrzymywać więcej manuskryptów. I rozpocznę współprace z zwiększą ilością recenzentów. Celem jest dostanie się do bazy Thomson Routers i uzyskanie współczynnika Impact Factor.