XXIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

Organizatorzy:
- Polski Związek Taekwon-do
- Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka
- Urząd Miasta Bystrzyca Kłodzka, Urząd Miasta Nowa Ruda
Termin i miejsce:
13-15 maja 2016r. ( piątek, sobota, niedziela)
Hala przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 16
Zakwaterowanie i wyżywienie:
- DOM WYPOCZYNKOWY ”SportCentrum” , RESTAURACJA „Sportowa”
- CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE ul. Kłodzka 16 Nowa Ruda-Słupiec.
- Cena 200,- zł. od osoby (2 doby) noclegi i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
UWAGA!
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla klubów, które prześlą swoje
zgłoszenie po podanym terminie.
Program zawodów:
13 maja 2016r ( piątek)
15.00-18.00 przyjazd ekip
16.00-19.00 waga i badania lekarskie w miejscu zakwaterowania
18.30-20.30 kolacja , restauracja przy hali widowiskowo-sportowej
20.00-21.00 podpisywanie aplikacji, losowanie, odprawa tech. trenerów
14 maja 2016r. (sobota)
07.00-08.30 śniadanie
09.00-18.30 eliminacje, obiad ,finały
13.00-13.15 otwarcie M.P
18.30-20.00 kolacja
15 maja 2016r. (niedziela)
07.00-08.30 śniadanie
09.00-16.00 eliminacje, finały
13.00-16.00 obiad
Warunki uczestnictwa:
a) Opłacenie startowego w wysokości 50 zł od zawodnika
b) W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
- zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-do na 2016r.,
- posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do karty sztywnej
- uzyskały kwalifikacje zgodnie z przepisami i regulaminami PZTKD
Regulamin zawodów:
Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD , kwestie sporne
rozstrzyga Dyrektor zawodów
Nagrody:
Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, dla najlepszych klubów oraz zawodnika i zawodniczki.
Sprawy różne:
Rywalizacja odbywać się będzie na czterech polach walki + pole do technik spec. Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do rozegrania zawodów zgodnie z regulaminem. O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor zawodów.
Zgłoszenia:
- Zgłoszenia noclegów i wyżywienia na załączonym druku przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja2016r./wtorek/
na adres:
pocztą elektroniczną: mkst@interia.pl , telefonicznie: 603 385 055 Grzegorz Ozimek
- Aplikacje zawodników należy przesłać na adres info@pztkd.lublin.pl do dnia
10 maja2016r. w celu wcześniejszego wprowadzenia do programu PROMIS.
Decyzją Zarządu PZTKD z dn. 16.12.2000r. kluby, które zgłoszą się po wyznaczonym terminie tj. po 10 maja 2016 r. będą musiały wpłacić na rzecz organizatora kwotę w wysokości 200 zł.
Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW