Za godne reprezentowanie kraju

W imieniu Polskiego Związku Taekwon-Do i swoim własnym, składam Reprezentacji Polski Taekwon-Do, biorącej udział w 22 Mistrzostwach Europy Juniorów i 31 Mistrzostwach Europy Seniorów, które odbyły się w dniach 27 kwietnia do 1 maja 2016 w Tampere, w Finlandii serdecznie podziękowania za wybitne wyniki sportowe, wspaniałą postawę, doping i atmosferę, którą stworzyliście podczas Mistrzostw.

Jestem z Was dumny, że jako Reprezentacja Polski Taekwon-Do pokazaliście waleczne serca, zaangażowanie i niezłomnego ducha w każdym stoczonym pojedynku.

Waszą klasę docenili bez wyjątku wszyscy uczestnicy Mistrzostw i byli pod ogromnym wrażeniem Waszych umiejętności i determinacji.

Dziękuję za wszystkie emocje, chwile wzruszenia i poczucie dumy narodowej, czego doświadczyliśmy dzięki Wam.

Podziękowania kieruję również do Waszych trenerów klubowych i Reprezentacji Polski, którzy swoją wiedzą zaangażowaniem wpisali się w Wasz sukces, że po raz 24 Polska została najlepszym krajem Europy. Zwycięstwo jest również ich zasługą.

Minuta po minucie Wasze dokonania relacjonował, fotografował niezawodny Gaweł Szczęsny. Wyniki na bieżąco wstawiała Małgosia Rogaczewska i Darek Dżaman oraz Filip Brzozowski, którym również dziękuje i jestem wdzięczny za ich profesjonalizm i ciężką pracę.

Sędziom składam wyrazy uznanie i podziękowanie za ich obiektywność, uczciwe werdykty i wysoki kunszt.

Niezapomniane chwile z Mistrzostw utrwalili na cyfrowych fotografiach mistrz Jerzy Jedut i pan Mariusz Piórkowski, którym dziękuję za ich wysiłek i artystyczne oko.


Na koniec dziękuję naszym sponsorom, przede wszystkim Ministerstwu Sportu i Turystyki, Klubom i rodzicom, którzy finansowo wsparli udział naszej Reprezentacji w Mistrzostwach. Bez ich pomocy ten znakomity sukces byłby niemożliwy.

Jestem przekonany, że Wasze historyczne zwycięstwo będzie wzorem do naśladowania i dodatkową motywacją dla kolejnych adeptów Taekwon-do.

Tak jak Wołodyjowski był pierwszą szablą Rzeczypospolitej, tak Wy dla mnie jesteście pierwszą szablą sportu naszego kraju.

Respekt i szacunek, Taekwon!!!


Mistrz Tadeusz Łoboda
Prezydent
Europejskiej Federacji Taewkon-do
i Wiceprezes
do spraw organizacyjno - szkoleniowych PZTKD