Tadeusz Łoboda prezydentem
Europejskiej federacji Taekwon-Do

Mistrz Tadeusz Łoboda - Prezydent AETF

Polski Związek Taekwon-Do ma zaszczyt poinformować, że Pan Tadeusz Łoboda – wiceprezes ds. organizacyjno-szkoleniowych Polskiego Związku Taekwon-Do, (inicjator założenia oraz wieloletni jego prezes w latach 1991-2015) w dniu 29 kwietnia 2016 r. na Kongresie Europejskiej Federacji Taekwon-Do (All Europe Taekwon-Do Federation), który odbył się w Tampere, w Finlandii z udziałem delegatów z 29 państw, został po raz czwarty wybrany na stanowisko prezydenta Europejskiej Federacji Taekwon-do na kadencję 2016-2020. Pan Tadeusz Łoboda piastuje tę funkcję nieprzerwanie od 2004 roku.
Natomiast Pan Jerzy Jedut – prezes Polskiego Związku Taekwon-do, został wybrany Sekretarzem Generalnym.

Pan Jerzy Jedut – prezes Polskiego Związku Taekwon-do, został wybrany Sekretarzem Generalnym

Europejska Federacja Taekwon-Do powstała 14 czerwca 1979 roku w Oslo, w Norwegii i obecnie zrzesza 36 narodowych związków sportowych Taekwon-Do z Europy.
Jednym z sukcesów prezydentury pana Tadeusza Łobody było przeniesienie siedziby Federacji w 2004 roku do Polski. Jest to prawdopodobnie jedyna sportowa organizacja międzynarodowa o zasięgu kontynentalnym, która ma siedzibę w Polsce.

Polski Związek Taekwon-Do to jeden z najbardziej prężnych i dynamicznie rozwijających się związków sportowych w Polsce. Polskie Taekwon-Do ma uznaną markę na całym świecie potwierdzoną uzyskaniem znaczących sukcesów międzynarodowych. Polska klasyfikowana jest w pierwszej trójce najlepszych państw na świecie i od 24 lat na pierwszym miejscu w Europie. Taekwon-Do uprawiane jest w Polsce od 1974 roku, a liczba ćwiczących sięga ponad 12500 osób.

Powierzenie funkcji Prezydenta Panu Tadeuszowi Łobodzie oraz stanowiska Sekretarza Generalnego panu Jerzemu Jedutowi przez Europejską Federację Taekwon-do przyczyni się do promocji Polski w krajach europejskich.

Biuro PZTKD