Seminarium przed egz na stop. mistrzowskie
17-18.06.16 Lublin

Polski Związek Taekwon-do informuje, że w dniach 17-18 czerwca 2016 r. (piątek - sobota) sali gimnastycznej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na stopnie mistrzowskie I-VI Dan (obecność nieobowiązkowa).

Zajęcia i konsultacje prowadzić będzie Mistrz Jerzy Jedut – VIII Dan.

Każdy uczestnik seminarium powinien posiadać obuwie na zmianę.

Zgłoszenia na kurs (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia
13 czerwca 2016 r. (poniedziałek).
Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres Polskiego Związku Taekwon-do, pocztą elektroniczną (w temacie wiadomości wpisać: seminarium czerwiec 2016 - imię i nazwisko) na adres:
info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem na numer (0-81) 7431150.

PTA HQ