Centralne Letnie Zgrupowanie TKD
Biała Podlaska 2016

W terminie 19-28 sierpnia lipca 2016 r. w Białej Podlaskiej po raz 21-ty odbędzie się Centralne Letnie Zgrupowanie Taekwon-Do. Organizatorami tradycyjnie są: Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do, prowadzony przez Mistrza Tadeusza Łobodę oraz MKS Lewart AGS Lubartów, którego głównym szkoleniowcem jest Mistrz Jerzy Jedut.

Letnie zgrupowania mają już swoją tradycję. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby przez 10 dni trenować z najlepszymi w prawdziwie międzynarodowym gronie, prosimy o przesłanie zgłoszeń do 30 czerwca 2016. Po tym terminie zgłoszenie będzie wymagało potwierdzenia dostępności miejsc.

Centralne letnie zgrupowania w Polsce gromadzą uczestników z całego świata, którzy są poddawani intensywnemu treningowi Taekwon-do w zależności od poziomu zaawansowania i wieku.

Uczestnicy trenują Taekwon-Do na najwyższym poziomie, w fantastycznej, bardzo pozytywnej atmosferze, nawiązując relacje międzyludzkie niezależnie od pozycji, stopnia i wieku. W programie do dyspozycji mają też dodatkowe aktywności, takie jak: możliwość skorzystania z profesjonalnej pływalni, stadionu atletycznego a także dodatkowych zajęć z samoobrony czy jogi.które podwyższają wartość zgrupowania. Oprócz treningów Taekwon-Do dla chętnych organizatorzy proponują również wycieczki do Warszawy czy Lublina.

Międzykulturowy charakter zgrupowania jest jego wielką zaletą. Każdego roku uczestniczą w nim zawodnicy i trenerzy z różnych, często bardzo egzotycznych krajów. Również dwudziesta pierwsza edycja zapowiada się pod tym względem bardzo obiecująco.

Zgrupowanie ma na celu wprowadzenie w sezon sportowy 2016/2017, a szczególnie przed zbliżającym się dużym światowym wydarzeniem jakim niewątpliwie będzie Pucharem Świata Taekwon-Do w Budapeszcie.

od lewej stoją: Mistrz Jerzy Jedut, Andrzej Kozłowski, Robert Jasiński, Sławomir Kamola, Eligiusz Kulesza, Mistrz Tadeusz Łoboda, Jarosław Suska i Michał Cytryniak.

Oficjalny komunikat organizatora:
1. ORGANIZATOR:
Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do
20-880 Lublin, ul. Feliksa Nowowiejskiego 1/1 tel. (81) 7430150, tel/fax (81) 7431150

2. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:
Dom Studencki Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

3. TERMIN:
19-28.08.2016 r.

4. KADRA INSTRUKTORSKA:
Zajęcia prowadzą:
- Jerzy Jedut - VIII Dan, Prezes Polskiego Związku Taekwon-Do, trener Reprezentacji Polski w latach 1987-1995, wychowawca wielu utytułowanych zawodników (zdobywców tytułów Mistrza Europy i Świata); główny instruktor w klubie MKS AGS „Lewart” Lubartów, członek Komisji Technicznej i Sekretarz Generalny AETF;
- Tadeusz Łoboda - VIII Dan, Wiceprezes Polskiego Związku Taekwon-Do do spraw organizacyjno-szkoleniowych, Prezydent AETF, autor programów nauczania na kursach instruktorskich i trenerskich, trener Reprezentacji Polski w latach 1985-1990; trener wielu utytułowanych zawodników, instruktor w Lubelskim Sportowym Klubie Taekwon-do;
- Jarosław Suska - VI Dan, zawodnik klasy mistrzowskiej międzynarodowej, wielokrotny Mistrz Europy w konkurencji układów formalnych, medalista mistrzostw świata, najlepszy technik w historii polskiego Taekwon-do, Instruktor w MKS AGS „Lewart” Lubartów, a obecnie trener Reprezentacji Polski Taekwon-Do.
- Robert Jasiński - VI Dan, trener Łódzkiego Klubu Taekwon-do Tradycyjnego, jeden ze zdolniejszych instruktorów TKD młodego pokolenia w Polsce, wychowawca medalistów Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów;
- Sławomir Kamola – V Dan, policjant, specjalista od samoobrony;
- Andrzej Kozłowski – II Dan – prekursor Taekwon-Do w Polsce, zajęcia jogi.

5. ZAJĘCIA PROGRAMOWE:
- podział na grupy uczestników według stopnia zaawansowania i wieku;
- co najmniej dwa treningi dziennie dla każdej grupy (dodatkowo indywidualne konsultacje techniczne);
- zajęcia poświęcone: ćwiczeniom fundamentalnym, doskonaleniu najtrudniejszych technik zawartych w układach formalnych, technikom „pokazowym”, walce sportowej oraz samoobronie;
- projekcje DVD (z możliwością przegrania zawodów najwyższej rangi, np. Mistrzostw Europy i Świata oraz Meczy Międzypaństwowych);
- możliwość zdawania egzaminu na kolejny stopień szkoleniowy (egzamin tańszy o koszty klubu i opłatę dla egzaminatora, tylko dla uczestników obozu);
- pływalnia, sporty uzupełniające, zajęcia świetlicowe.

6. KOSZTY UCZESTNICTWA:
Całkowity koszt zgrupowania wynosi 1260 zł od osoby (10 dni), w tym: wyżywienie, zakwaterowanie, sala gimnastyczna, pływalnia, koszty dydaktyczne oraz PAMIĄTKOWA KOSZULKA. W cenę nie są wliczone koszty przejazdu.
Konto: PEKAO S.A. I Oddział Lublin nr 58 1240 2470 1111 0010 2197 8453

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zgrupowaniu mogą brać udział osoby powyżej 12 roku życia, które odeślą na adres Lubelskiego Sportowego Klubu Taekwon-do oryginał dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 30.06.2016 r. Po tym terminie zgłoszenie wymaga każdorazowo uzgodnienia z organizatorem, ze względu na ograniczona liczbę miejsc.
W przypadku przesłania kopii karty prosimy o dostarczenie oryginału bezpośrednio na obozie. Przyjmowanie uczestników w dniu 19 sierpnia od godz. 14.00
8. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty). Prosimy o zabranie ze sobą nr PESEL!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kwalifikacji na obóz zdecyduje kolejność zgłoszeń (nadesłanych, czytelnie wypełnionych kart).
9. W trakcie Zgrupowania planowane są dla chętnych dodatkowo płatne wycieczki, m.in. do Warszawy, Kozłówki, Lublina.

UWAGA!

Dla osób, które zechcą przyjechać w charakterze opiekunów lub osób towarzyszących, opłata za obóz wynosi 1160 zł.
Za każde wydelegowane przez Klub 20 osób - jedno miejsce gratis.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Zakładu pracy rodziców/opiekunów, natomiast Kluby z Urzędów Marszałkowskich, powiatowych lub gminnych. Zgrupowanie może być potraktowane, jako interwojewódzkie szkolenie kadr młodzików, juniorów młodszych i juniorów.