Seminarium i egzamin na stopnie mistrzowskie

W miniony weekend tj. w dniach 12-14 grudnia 2014 r. w hali sportowej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie odbyło się kolejne ogólnopolskie seminarium skierowane do adeptów Taekwon-Do, instruktorów, a szczególnie dla osób przygotowujących się do egzaminu na stopnie mistrzowskie oraz egzamin na stopnie mistrzowskie I-V Dan.

Foto: Waldemar Dolecki

W trakcie egzaminu na stopnie mistrzowskie komisji egzaminacyjnej przewodniczył Starszy Mistrz Ung Kim Lan, IX Dan z Niemiec. Oprócz niego kandydatów oceniali również Mistrz Zbigniew Bujak - VII Dan i Mistrz Janusz Gutkowski – VII Dan. Po raz pierwszy w roli egzaminatora na stopnie mistrzowskie wystąpił Mistrz Wojciech Zdanuczyk - VII Dan, który zastąpił w pracach komisji pana Zbigniewa Sempa – VI Dan.

Foto: Waldemar Dolecki

W sobotę 13 grudnia o godz. 18.00 rozpoczęła się pierwsza część egzaminu na stopnie mistrzowskie I Dan, a w niedzielę 14 grudnia 2014 r. o godz. 8.30 rano druga cześć. W sumie do egzaminu przystąpiło 49 osób (27 na I Dan, 13 na II Dan, 4 na III Dan, 4 na IV Dan oraz 1 osoba na V Dan). Promocję otrzymali:

Lista promowanych:
 # Imię i nazwisko klub stopień
 # Imię i nazwisko klub stopień
Foto: Waldemar Dolecki

W dniach poprzedzających egzamin tj. 12-13 grudnia 2014 r. odbyło się także ogólnopolskie seminarium skierowane do adeptów Taekwon-Do, instruktorów, a szczególnie do osób przygotowujących się do egzaminu na stopnie mistrzowskie.

Foto: Waldemar Dolecki

Seminarium poprowadził tradycyjnie Mistrz Jerzy Jedut, VII Dan – Wiceprezes PZTKD do spraw szkoleniowo-technicznych. Wzięło w nim udział 51 osób z 21 klubów.

Lista uczestników:
 # Imię i nazwisko stopień klub
 # Imię i nazwisko stopień klub
Foto: Waldemar Dolecki

Relacja o seminarium dostępna jest na stronie PZTKDlive.pl pod następującymi linkami:
http://pztkdlive.pl/aktualnosci/item/568-szkolenie-na-stopnie-mistrzowskie-lublin-czesc-1
http://pztkdlive.pl/aktualnosci/item/569-kurs-szkoleniowy-czesc-2 .

Kolejne seminarium i egzamin kandydatów na stopnie mistrzowskie zaplanowany w dniach 27 lutego – 1 marca 2015 r. we Wrocławiu.